Datafångst


E-posta oss
Skriv ut
Hem
Om oss
Lösningar
Produkter
Service & support
Nyheter
Partners/Referenser
Kontakt
Stora Enso sparar tid och pengar med streckkoder
Emballeringsprocessen på Stora Ensos bruk i Nymölla börjar redan hos deras leverantörer när emballagematerialet skickas iväg till bruket. Denna process slutar när deras kopieringspapper finns förpackade i omslagspapper och nedlagda i sina kartonger. Under denna process kan mycket bli fel och det är därför Stora Enso har infört ett streckkodssystem för denna process. Det är med Datalogic streckkodsläsare och handdatorer som de, med hjälp av systemintegratör DataFångst, löst problemet.

Vem är Stora Enso
Stora Enso är en koncern inom papper, emballage och skogsprodukter som tillverkar finpapper, förpackningskartong, industriförpackning samt träprodukter. Deras kunder är bl a bokförlag, tryckerier och grossister samt emballage-, snickeri-, och byggnadsindustrier. Stora Ensos bruk i Nymölla har producerat pappersmassa och finpapper sedan 1962. Deras varumärke MultiCopy är ett av de mest kända i denna kategori.

Ett nytt system och nya idéer
I slutet av 1990-talet köpte Stora Enso i Nymölla ett nytt affärssystem till bruket. Då, och fram tills helt nyligen, hanterades alla emballeringsprocesser manuellt. Från inleverans och inventering, till produktion och utleverans och som en följd därav var mänskliga fel en parameter att ta hänsyn till. Under åren sedan det nya affärssystemet installerades har streckkoder och deras användning i emballeringsprocessen diskuterats som en intressant och attraktiv lösning. Under 2007 blev äntligen streckkodsläsning en verklighet hos Nymölla.

En stor anledning till att Stora Enso Nymölla tog beslutet att införa streckkodssystem för inleverans, inventering och emballeringen var att antalet artiklar som hanterades höll på att fördubblas (pga att ett annat bruk skulle stängas) från 500 till 1000 artikelnummer. Därför bedömdes tidpunkten helt rätt för att införa systemet.

Under denna årslånga process av forskning, beslut, diskussioner med leverantörer och tester vände sig Johan Johansson, produktionens planeringschef på Nymölla, och Bengt-Åke Olsson, systemansvarig för MPS-systemet hos Nymölla, till systemintegratören DataFångst för hjälp.

Vilket papper ska emballeras nu
På Stora Enso i Nymölla produceras kopieringspapper. Det är lätt att tro att kopieringspapper bara är en typ av papper men alla papper är inte lika. Varje kvalitet/varumärke/ytvikt av papper packas i olika omslag, och det är förstås mycket viktigt att rätt omslag paras ihop med rätt papper. Och eftersom det inte enkelt går att avgöra vilket papper som är vilket genom att bara titta på pappret, är det omslaget som tydliggör vilket papper som de facto ska emballeras. Det hände, om än sällan, att fel papper levererades till kunden i ”rätt” omslag vilket påverkade inte minst den ekonomiska biten men även kundrelationer och leveranstider.

Streckkodssystem besparar tid och pengar
Stora Enso rullarStora Enso Nymöllas fem emballageleverantörer fick i uppdrag att sätta en streckkod på sina produkter – vare sig det var omslag, wellpapplådor eller annat. Streckkoderna skapas redan hos leverantören. Leverantören loggar in till ”sin” modul av brukets lager/order/produktionssystem, som hanterar lagernivåerna och som visar behoven, och läser av information om när det är dags att leverera mer. När leverantören ser att det finns ett behov av en artikel ser de till att Nymölla får leverans av det. I samband med leverantörens utleverans skapar de en inleveransavisering i systemet och unika streckkoder för respektive enhet som ska levereras skapas. Denna streckkod finns alltså på utsidan av varje kartong/rulle/pall/förpackningsenhet.

Stora Enso truck
När leveransen kommer fram till bruket, läses streckkoden antingen av en Datalogic DS6400 streckkodsläsare som är fastmonterad på trucken eller av truckföraren med en handhållen PowerScan 8300 trådlös streckkodsläsare också från Datalogic. Informationen som streckkoden innehåller bl a är vad det är för produkt och var på lagret truckföraren ska lämna den. Eftersom streckkoden skapades redan hos leverantören, finns det ingen risk för fel.

Stora Enso skanning
Eftersom denna information överförs automatiskt in i affärssystemet är lagernivåerna alltid riktiga och kan hållas på en rimlig nivå.

Nästa steg i processen är själva emballeringsmomentet. Det är viktigt att det är rätt omslagspapper eller wellpapplådor på plats när en viss typ av papper ska emballeras. Det är vid detta moment som handdatorn, Datalogic Jet används för att säkerställa att rätt emballage finns på plats. Operatören får en jobborder där det står vilka emballagematerial som ska hämtas från lagret. När materialet, risomslag t ex, är på plats och redo att matas in i maskinen, skall samma streckkod som lästes under inleveransen läsas av igen för att påbörja emballeringsmomentet. Samma streckkod läses av innan varje körning, tills hela mängden har använts. Om hela mängden inte används, visas den vid maskinen och ska efter avslutad körning sättas tillbaka på sin lagerplats.

Stora Enso banaSedan systemet implementerades för några månader sedan, har det inte hänt ett enda fel gällande felkörningar.

Johan Johansson säger, - Vi har velat göra detta i så många år, och det är så skönt att äntligen ha allt på plats. Om vi fortsätter att inte producera order med felaktigt emballage så är återbetalningstiden mindre än två år. Besparingar ligger i eliminerade felkörningar, plus att vi säkerställer våra saldon vilket i sin tur gör att vi har emballage till aktuella order så vi slipper leveransförseningar. Vi har även pratat om att utveckla systemet i framtiden för att inkludera ris- och lådetiketter och att även detta moment ska skyddas mot mänskliga fel.
Stora Enso JET
Författare: Jennifer Pintér, Datalogic Scanning


Om Stora Enso
Stora Enso är en koncern inom papper, emballage och skogsprodukter som tillverkar finpapper, förpackningskartong, industriförpackning samt träprodukter. Med en försäljning på 13,4 miljarder Euro under 2007, har koncernen mer än 38 000 anställda i fler än 40 länder på fem kontinenter. Deras kunder är bl a bokförlag, tryckerier och grossister samt emballage-, snickeri-, och byggnadsindustrier varav de flesta befinner sig i Europa, Nord Amerika och Asien. Stora Ensos bruk i Nymölla är en modern, integrerad som har producerat pappersmassa och finpapper sedan 1962. Fiber från pappersmassan har unika egenskaper för kontorspapper, och MultiCopy är ett av de mest kända märkena i denna kategori.

Om DataFångst
DataFångst med huvudkontor i Malmö och lokalkontor i Ljungby, Hässleholm, Jönköping och Stockholm, är ett snabbt växande företag inom Automatisk Identifiering (AutoID). De levererar kompletta systemlösningar som effektiviserar kundernas logistik. Deras produktutbud omfattar hand- och truckdatorer, streckkodsläsare, etikettprintrar, applikatorer, etiketter/färgband och RFID-utrustning tillsammans med rikstäckande service och teknisk support.

Om Datalogic Scanning
Datalogic Scanning, en del av Datalogic-gruppen, är det erkänt världsledande #1 företaget inom högpresterande fasta streckkodsläsare för kassasystem i detaljhandel och #1 leverantor i EMEA (Europa, Mellanöstern och Afrika) när det gäller det mest kompletta sortimentet av streckkodsläsare för alla miljöer på marknaden. Datalogic Scanning erbjuder produkter för de flesta områden inom handel- och logistikkedjan och distributionskanalen samt tillverkning, statliga myndigheter, sjukvård, bank och finans. Datalogic Scannings huvudkontor ligger i Eugene, USA, medan sälj- och servicekontor finns över hela Europa, USA, och Asien. Datalogic Scanning finns representerat i över 120 länder med egna kontor eller samarbetspartners.

Om Datalogic Mobile
Datalogic Mobile, en del av Datalogickoncernen, är ett globalt företag inom marknaden för tåliga handdatorer och erbjuder ett komplett sortiment produkter som framförallt är avsedda för lagerlösningar, fältapplikationer och butiker. Datalogic Mobile har sitt huvudkontor i närheten av Bologna, Italien. Huvudkontoret för Norden och Baltikum är placerat i Kista utanför Stockholm, med lokalkontor i Danmark, Finland och Norge. Med ett starkt nätverk av samarbetspartners har företaget vuxit till att nå en fjärde plats i EMEA när det gäller marknadsandelar och en femte plats i världen.

Om Datalogic Automation
Datalogic Automation är den största tillverkaren i Europa av fasta streckkodsläsare och en av de ledande aktörerna i världen av system för automatisk identifiering för industrin. Datalogic Automation omfattar tre affärsområden: Unattended Scanning Systems (fasta streckkodsläsare), Marking (lasermärkning – Laservall) och RFID (EMS). Datalogic Automation AB med kontor i Malmö ansvarar för den nordiska, baltiska och ryska marknaden och har en lång erfarenhet av lösningar inom områden som t ex produktionsstyrning, lagerhantering, transport & logistik och OEM.
 
DataFångst Svenska AB, Brännögatan 9A, 211 24 Malmö, Telefon: 040 - 630 10 10, Fax: 040 - 630 10 11, E-post: info@datafangst.se